BUGET

Bugetul pe anul 2021

Bugetul pe anul 2021


Bugetul pe anul 2020

Bugetul pe anul 2020


Bugetul pe anul 2019

Bugetul pe anul 2019


Bugetul pe anul 2018

Bugetul pe anul 2018


Bugetul pe anul 2017

Buget venituri de stat 
Buget activitati autofinantare


 

Bugetul pe anul 2016

Buget venituri de stat 
Buget activitati autofinantare