COMISII

COMISIILE PE PROBLEME PENTRU
ANUL ȘCOLAR 2020-2021

 

1. CONSILIUL PENTRU CURRICULUM
Responsabil: dir. Cătălin Tănase
Membrii: dir.adj. Gabriela Trandafirescu
prof. Marian Timpuriu – responsabilul subcomisia jocuri sportive
                                            (baschet, fotbal, handbal, volei)
prof. Romel Mușa – responsabilul subcomisia sporturi individuale 
(atletism,lupte, judo)

2.COMISIA PENTRU EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII
Responsabil: prof. dr. Octav Constantinescu
Membrii: prof. Cosmin Tobosaru
prof.  Marian Timpuriu
prof. Marius Bădiceanu
Lider sindicat: prof.  Mihai Prodan
Reprezentant parinti:                       

 3. COMISIA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI  PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ:
Responsabil: prof. Mihai Prodan
Membrii:     adm.  Gabriela Atanasiu
                    adm.   Alexandru Anica
                   prof.   Mihai Tătăranu
                   îngr.   Marin Grigore

4. COMISIA PENTRU  CONTROLUL  MANAGERIAL  INTERN
Responsabil: dir.prof. Cătălin Tănase
Secretar: dir.adj. Gabriela Trandafirescu 
Membrii: administrator financiar sef.ec. Oana Matușescu
secretar Cristina Niculescu
administrator Alexandru Anica
administrator Gabriela Atanasiu

5.  COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRIIÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII
Responsabil:  prof.  Adrian Apostol
Membrii:        prof. Daniel Alexandru
prof. Dragoș Gogu

6. COMISIA PENTRU COMPLETAREA REGISTRULUI  PERFORMANȚELOR SPORTIVE
Responsabil: dir.adj. Gabriela Trandafirescu 
Membrii:       prof. Marius Bădiceanu 
                      secretar Cristina Niculescu

 7. COMISIEI DE RECEPTIE A BUNURILOR MATERIALE
Membrii :       prof. Romel Musa
prof. Ion Atanasiu      
îngrijitor Marin Grigore