COMISII

COMISIILE PE PROBLEME

 

ANUL SCOLAR 2016-2017

 

1. CONSILIUL PENTRU CURRICULUM
Responsabil: dir. Cătălin Tănase
Membrii: dir.adj. Gabriela Trandafirescu
prof. Cosmin Toboșaru – responsabilul Comisiei metodice Jocuri Sportive
(baschet, fotbal, handbal, volei)
prof. Romel Mușa – responsabilul Comisiei metodice Sporturi Individuale
(atletism,lupte, judo)

1.a )SUBCOMISIA DE ÎNTOCMIRE A ORARULUI
Responsabil:  instr. sp. Ion Atanasiu
Membrii:        prof. Romel Mușa
prof. Marian Valentin
1.b) SUBCOMISIA DE ORGANIZARE ȘI DESFASURARE A COMPETIȚIILOR SPORTIVE                                                                                       (transport, deplasare, N.T.S., sportivi)
Responsabil: instr. sp. Ion Atanasiu
Membrii: adm. Alexandru Anica
prof. Mihai Tătăranu
prof. Valerian Ioan
1.c)SUBCOMISIA PENTRU PARTICIPAREA LA PROIECTE SI  PARTENERIATE
EDUCATIONALE NATIONALE ȘI  INTERNATIONALE
Responsabil:  prof. Gabriela Trandafirescu
Membri:         prof. Cosmin Toboșaru
prof. Andreea Păun
1.d)SUBCOMISIA DE SELECTIE   
Responsabil:prof. Nicolae Gutoiu
Membrii:     prof. Valerian Ioan
prof. Romel Muşa
prof. Mihai Tătăranu
prof. Cornel Cornea
prof. Adrian Apostol
instr. sp.. Ion Atanasiu
2.COMISIA PENTRU REVIZUIREA SI ACTUALIZAREA REGULAMENTULUI INTERN
Responsabil:  dir.adj. Gabriela Trandafirescu
Membrii:   prof. Andreea Păun
prof. Adrian Apostol
prof. Nicolae Gutoiu
3.COMISIA DE RECEPTIE, INVENTARIERE SI CASARE
Responsabil: prof. Romel Mușa
Membrii: instr. sp. Ion Atanasiu
prof. Cornel Pătrășcan
muncitor Marin Grigore
4.COMISIA DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUĂ
Responsabil: prof. Adrian Apostol
Membrii: prof.. Romel Mușa
prof. Mihai Tătăranu
prof. Cosmin Toboșaru
5.COMISIA DE ACHIZIȚII
Responsabil: adm. Gabriela  Atanasiu
Membrii: prof. Adrian Apostol
prof. Nicolae Croitoru
6.COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII
Responsabil: prof. Mihai Prodan
Membrii: prof. dr. Octav Constantinescu
prof.  Andreea Păun
prof. Marian Timpuriu
Lider sindicat: Svetlana Tzitzeclis
Reprezentant parinti: Gianina Dumitru
Adrian Miloiu
7. COMISIA DE CONTROL INTERN
Responsabil:  dir.adj. Gabriela Trandafirescu
Membrii: contabil sef.ec. Oana Matușescu
secretar Svetlana Tzitzeclis
8. COMISIA DE COMBATERE A VIOLENȘEI  ÎN SĂLILE DE SPORT ȘI STADIOANE, ANTIDROG
Responsabil:  prof. Cornea Cornel
Membrii:        prof.  Adrian Apostol
prof. Cornel Pătrașcanu
prof. Corvin Constantin

9. COMISIA TEHNICĂ PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ
Preşedinte: prof. Mihai Prodan
Membri:    adm.  Gabriela Atanasiu
adm.   Alexandru Anica
prof.   Nicolae Guțoiu
îngr.   Marin Grigore
10. COMISIA PENTRU POPULARIZAREA  OFERTEI  EDUCATIONALE ȘI ORGANIZAREA CONCURSULUI  „SIMPLY THE BEST”
Responsabil:  prof. Romel Mușa
Membri:         prof. Ion Atanasiu
prof. Cosmin Toboșaru
11. COMISIA PENTRU COMPLETAREA REGISTRULUI  PERFORMANTELOR SPORTIVE
Responsabil: dir.adj. Gabriela Trandafirescu
Membri :       prof. Romel Musa
secretar Svetlana Tzitzeclis